ดูย้อนหลัง

 • บอลไทย...ไปบอลโลก

  บอลไทย...ไปบอลโลก

  ประเมินว่าธุรกิจฟุตบอลยืนอยู่ในวัฏจักรธุรกิจ “ช่วงเริ่มต้น” ที่มีลักษณะ “รายได้เติบโตสูง ต้นทุนสูงมากเพราะลงทุนค่าจ้างนักเตะสูง ทำให้ยังขาดทุนอยู่ แต่คู่แข่งก็ยังไม่มาก” และธุรกิจกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่วัฏจักร “ช่วงเติบโต” ที่มีลักษณะ “รายได้เติบโตสูง ต้นทุนทรงตัว คู่แข่งเข้ามามากขึ้น ธุรกิจมีผลกำไรดี

 • ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจะดีอย่างที่เราเห็น แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็ยังมีความสงสัย ผมจึงหยิบตัวเลขรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศมามองในอีกหนึ่งมิติเพื่อคลายข้อสงสัย

 • ธุรกิจไทยในระยะยาว...ต้องปรับตัว

  ธุรกิจไทยในระยะยาว...ต้องปรับตัว

  บริษัทไทยใน ตลท. มีจำนวนไม่ถึงครึ่งของจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน และมีกลุ่มบริษัทที่ ROIC ต่ำกว่า WACC มากกว่าครึ่งจำเป็นต้องปรับตัว

 • ประเมินแนวโน้มธุรกิจด้วย ROE

  ประเมินแนวโน้มธุรกิจด้วย ROE

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity (ROE) เป็นหนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินยอดนิยมที่ใช้ประเมินทิศทางธุรกิจ

 • ครึ่งศตวรรษการพัฒนายานยนต์ไทย..กับทิศทางในอนาคต

  ครึ่งศตวรรษการพัฒนายานยนต์ไทย..กับทิศทางในอนาคต

  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินทิศทางยอดขายรถยนต์ในประเทศระยะปานกลาง (2560-2564) จะขยายตัวได้เฉลี่ย 5-6% ต่อปี ซึ่งจะทำให้ปี 2564 ยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.0 ล้านคัน ตัวเลขยอดขายนี้ “ยังไม่เข้าสู่ระดับอิ่มตัว” เนื่องจากอัตราการถือครองรถยนต์ (Motorization Rate) ของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 232 คันต่อประชากรหนึ่งพันคนถือว่า “อยู่ในระดับต่ำ”

 • ยอดขายรถยนต์ปี 2560...มีแรงส่งพอมั้ย?

  ยอดขายรถยนต์ปี 2560...มีแรงส่งพอมั้ย?

  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2560 จะกลับเข้าสู่ระดับยอดขายปกติ ได้อย่างไม่ยากเย็นที่ 8 แสนคัน

 • ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม

  ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม

  ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักรของตัวเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้ว่า “ธุรกิจของตนเองอยู่ในช่วงวัฏจักรใด” เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น

 • เข้าถึงแหล่งเงิน...โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจภูมิภาคและ SME

  เข้าถึงแหล่งเงิน...โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจภูมิภาคและ SME

  “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จะสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สิ่งที่ตามมาคือ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งของเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค”