ดูย้อนหลัง

 • Digital Economy สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว (1)

  Digital Economy สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว (1)

  คำว่า Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล เกิดจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะเปลี่ยนวิถีของการค้าขายของโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน และโลกมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT กติกา กฎระเบียบ และกฎหมายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับทัศนคติของประชาชนในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

 • ทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ต่อดอกเบี้ยนโยบาย

  ทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ต่อดอกเบี้ยนโยบาย

  โดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับตามดอกเบี้ยนโยบาย แต่ในบางครั้งดอกเบี้ยเงินกู้ก็ถูกปรับแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะยังถูกตรึงอยู่ที่เดิม คำถามที่ตามมาคือมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับตาม

 • ‘Medical Tourism’ โอกาสที่ยังสดใสของไทย

  ‘Medical Tourism’ โอกาสที่ยังสดใสของไทย

  ธุรกิจ Medical Tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • ปรับแนวคิดการออมเพื่อวัยเกษียน

  ปรับแนวคิดการออมเพื่อวัยเกษียน

  โดยปกติแล้วผู้ออมเงินมักได้รับคำแนะนำให้เก็บเงินเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันในแต่ละเดือน โดยอาจเป็นจำนวนเงินที่มากหรือน้อยซึ่งขึ้นตามปัจจัยเฉพาะบุคคล ในความเห็นของเรา วิธีดังกล่าวอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจึงขอเสนอทางเลือกในการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

 • ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

  ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

  ทศวรรษหน้า...นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีจำนวนกว่า 74 ล้านคนมีแนวโน้มจะออกมาท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้น โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและมีกำลังซื้อสูง

 • มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (2)

  มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (2)

  แนวโน้มราคายางพาราที่ทรงตัวในระดับต่ำเช่นนี้ ผลกระทบจะตกอยู่ที่ใคร? และสุดท้ายประเทศไทยจะมีแนวทางในการออกจากปัญหาได้อย่างไร?

 • ความเชื่อมั่นและผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ความเชื่อมั่นและผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ความเชื่อมั่นที่เป็นบวกช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในปะเทศ แต่การปรับเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นเพียงชั่วคราวอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก จากการศึกษาของศูนย์วิเคราะห์ฯ ความเชื่อมั่นต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3-4 เดือนก่อนที่จะเริ่มเห็นผล

 • อย่าปล่อยสินค้าคงคลังทำให้คาดการณ์จีดีพีคลาดเคลื่อน

  อย่าปล่อยสินค้าคงคลังทำให้คาดการณ์จีดีพีคลาดเคลื่อน

  จากการที่สินค้าคงคลังสามารถกระทบอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจึงต้องคาดการณ์สินค้าคงคลังเพื่อคาดการณ์จีดีพีด้วย อนึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้าคงคลังมีหลายปัจจัย เช่น นำเข้า ส่งออก การบริโภค และความเชื่อมั่น