ยอดขายรถยนต์ปี 2560...มีแรงส่งพอมั้ย?

View in PDF

ตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงการบริโภคของภาคเอกชน หากภาวะเศรษฐกิจดียอดขายรถยนต์ก็จะเพิ่มขึ้น แต่หากเศรษฐกิจไม่ดียอดขายก็จะลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ภาพยอดขายรถยนต์ในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากนโยบายโครงการรถยนต์คันแรกที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ที่ภาครัฐจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยมาตรการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก ทำให้ยอดขายในปี 2555-2556 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 1.44  และ 1.33 ล้านคัน ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นระดับยอดขายรถยนต์สูงสุดของประเทศไทยเลยทีเดียว จากระดับปกติที่ทำได้ราว 8 แสนคันในช่วงปี 2553-2554

หลังจากนั้นยอดขายรถยนต์ในประเทศก็ซบเซาลง แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ดีมานด์ในอนาคตที่ถูกใช้ไปแล้ว ทำให้ยอดขายหดตัวต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี (2555-2559) โดยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการถือครองรถยนต์ครบห้าปีตามเงื่อนไขโครงการรถคันแรกพบว่ายอดขายรถยนต์อยู่ที่ 7.7 แสนคัน หดตัวลงจากปีก่อนหน้า 3.9% จะเห็นว่ายอดขายยังต่ำกว่าระดับปกติก่อนโครงการรถยนต์คันแรก ทำให้หลายคนอาจสงสัยว่าในปีนี้ ยอดขายรถยนต์ในประเทศจะมีแรงส่งเพียงพอที่จะฟื้นตัวได้แล้วหรือยัง? แล้วมีปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ต้องจับตามอง

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2560 จะกลับเข้าสู่ระดับยอดขายปกติ ได้อย่างไม่ยากเย็นที่ 8 แสนคันหรือเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนด้วยปัจจัยสนับสนุนสามส่วน ดังนี้

หนึ่ง...ปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรเริ่มฟื้นตัวในพืชอ้อยและยางพารา กำลังซื้อในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว การเร่งการลงทุนของภาครัฐทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนภายใต้งบประมาณประจำปี ซึ่งจะทำให้ยอดขายกลับมาได้ (โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์เชิงพาณิชย์) นอกจากนี้ ยอดขายรถยนต์จะยังได้แรงหนุนจากการทยอยปลดล็อคโครงการคันแรก ทำให้ผู้บริโภคที่เข้าร่วมโครงการเมื่อห้าปีก่อนจะสามารถขายและซื้อรถใหม่ทดแทนได้

สอง...ปัจจัยสนับสนุนด้านการฟื้นตัวเชิงพื้นที่ เราหยิบตัวเลขยอดจดทะเบียนรถใหม่ของกรมขนส่งแยกรายจังหวัด พบว่าต่างจังหวัดมีสัดส่วนประมาณ 53% ที่เหลืออีก 47% อยู่ในกรุงเทพฯ และหากพิจารณาถึงการขยายตัวระดับจังหวัดซึ่งแสดงอยู่ในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย (ถ้าพื้นที่สีเขียวแสดงว่ายอดขายเป็นบวก พื้นที่สีแดงแสดงว่ายอดขายติดลบ) พบว่ายอดขายรถยนต์ภาพรวมตามพื้นที่ในปี 2559 แม้ยอดขายยังคงหดตัว แต่จะเห็นว่ามีพื้นที่บางส่วนของประเทศมียอดขายเป็นบวกกระจายตัวมากกว่าปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในแถบจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งต่างจากภาพปี 2557-2558 ที่ภาพรวมยอดจดทะเบียนรถใหม่ติดลบในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นภาพนี้จึงแสดงให้เห็นการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ได้ชัดเจนมากขึ้น

สาม...ปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ปล่อยสินเชื่อ จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย จะพบว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคในการซื้อรถใหม่มีทิศทางที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่มุมมองของเจ้าหน้าที่สินเชื่อก็มีมุมมองที่ดีต่อตลาดรถยนต์ในปีนี้ ชี้ถึงอารมณ์ในการจับจ่ายของผู้บริโภคและทิศทางการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่ดีขึ้น

จะเห็นว่าทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการฟื้นตัวที่กระจายมากขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด และปัจจัยด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ปล่อยสินเชื่อ ต่างสนับสนุนสนุนแรงส่งให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศกลับเข้าสู่ระดับปกติที่ 8 แสนคันในปีนี้ได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตาม ตลาดรถยนต์ไทยอาจมีปัจจัยฉุดรั้งอยู่จากภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงที่ 81%ต่อจีดีพี ซึ่งในฉบับหน้า เราจะมาพูดถึงแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศในระยะปานกลางว่าจะเป็นอย่างไร แล้วนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ต้องการให้ไทยมี Product Champion ทั้งรถปิคอัพ รถยนต์อีโคคาร์ และล่าสุดรถยนต์ไฟฟ้า จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร ติดตามได้ในฉบับหน้าครับ

- ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ TMB Bank แต่อย่างใด –
(เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์: ยังอีโคโนมิสต์ ฉบับวันที่ 6-8 เมษายน 2560 เขียนโดยนายธรรมทัช ทองอร่าม)

Back