ดูย้อนหลัง

 • คาดปี 64 ราคาเหล็กปรับขึ้น 18% ชี้ธุรกิจที่ใช้เหล็กสูงมาร์จิ้นลด 2-4%

  คาดปี 64 ราคาเหล็กปรับขึ้น 18% ชี้ธุรกิจที่ใช้เหล็กสูงมาร์จิ้นลด 2-4%

  (8 มิถุนายน 2564) ttb analytics คาดราคาเหล็กในประเทศปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18% โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิกส์

 • เจาะแนวโน้มธุรกิจไทยปี 2564 ท่ามกลางคลื่นมรสุมโควิด

  เจาะแนวโน้มธุรกิจไทยปี 2564 ท่ามกลางคลื่นมรสุมโควิด

  (กุมภาพันธ์ 2564) TMB Analytics ประเมินปี 2564 การฟื้นตัวของภาคธุรกิจยังห่างไกลจากระดับรายได้ปกติ แม้รายได้ธุรกิจไทยภาพรวมจะกระเตื้องขึ้นจากปีที่แล้ว 2.1% แต่รายได้ยังต่ำกว่าปี 2562 ถึง -14.6%

 • ส่องยอดขายรถยนต์ปี 2564 ...มีลุ้นปลายปี ฟื้นกระโดด...

  ส่องยอดขายรถยนต์ปี 2564 ...มีลุ้นปลายปี ฟื้นกระโดด...

  (กุมภาพันธ์ 2564) TMB Analytics คาดปี 2564 ยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 8.35 – 8.50 แสนคัน หรือขยายตัว 5.5 – 7.3% จากภาคการส่งออกที่ดีขึ้นและภาคเกษตรที่ทยอยฟื้นตัว ชี้ปลายปี มีลุ้นฟื้นกระโดดจากปัจจัยหนุน ภาคบริการที่ฟื้นตัวและกำลังซื้อจากความต้องการเปลี่ยนรถใหม่

 • ผลกระทบโควิดรอบใหม่ SMEs ควรรับมืออย่างไร

  ผลกระทบโควิดรอบใหม่ SMEs ควรรับมืออย่างไร

  การระบาดของโควิดรอบใหม่จะกระทบเศรษฐกิจไม่รุนแรงเท่าการระบาดรอบแรก แต่ในปัจจุบัน SMEs มีฐานะการเงินที่เปราะบางอยู่เดิม ทำให้ความสามารถในการรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจน้อยลง

 • จับชีพจร SMEs “หลังโควิด” เป็นอย่างไร?

  จับชีพจร SMEs “หลังโควิด” เป็นอย่างไร?

  (2 พฤศจิกายน 2563) ธุรกิจ SMEs เป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของรายได้ และการจ้างงาน โดย SMEs ไทยมีจำนวนกว่า 3 ล้านราย จ้างงานกว่า 12 ล้านคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ประเทศล็อกดาวน์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

 • แนวโน้มธุรกิจฟาร์มสุกรปี 2563-65

  แนวโน้มธุรกิจฟาร์มสุกรปี 2563-65

  (ตุลาคม 2563) TMB Analytics คาดว่าปี 2563 ธุรกิจฟาร์มสุกรไทยจะมีมูลค่า 1.14 แสนล้านบาท โดยมีการเติบโต 6.8% เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากสุกรยังเป็นสินค้าจำเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศ โดยสัดส่วนตลาดในประเทศอยู่ที่ 92.97% ส่วนส่งออกอยูที่ 7.07% โดยเป็นสุกรมีชีวิตร้อยละ 6.31 และการส่งออกเนื้อสุกรและเนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ 0.76

 • แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2563-65

  แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2563-65

  (กันยายน 2563) TMB Analytics ประเมินปี 2563-65 ธุรกิจ ICT ในไทยยังเติบโตได้ 4.5-6.5%p.a. จากการเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ที่จะทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้น อัตราการตอบสนองต่อการสั่งการรวดเร็ว ซึ่งจะเร็วกว่า 4G ถึง 30 เท่า ทำให้เกิดการลงทุนและความต้องการด้าน ICT เพิ่มขึ้น

 • แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าปี 2563-65

  แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าปี 2563-65

  (กันยายน 2563) TMB Analytics คาดปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงจากปีก่อน 1.2% จากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในที่อยู่อาศัย แต่ในภาคธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมได้รับกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์จึงลดลง 5% และ 3% แม้ว่าจะมีฟื้นตัวของธุรกิจกลับมาครึ่งหลังของ 2563 และปี 2564 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 3.5% หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

Back