แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2563-65

View in PDF

บทสรุปผู้บริหาร

  • คาดรายได้โรงพยาบาลเอกชนปี 2563 ลดลงกว่า 9% จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงปี 2564-2565 ในอัตราเฉลี่ย 12% ต่อปี
  • คาด Medical Tourism จะกลับมาโตในปี 2564 เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะกลับมาในไทยหลังจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในทั่วโลกคลี่คลาย โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี 2563
  • มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรับตัวเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ การควบคุมราคา, การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา, การรักษามาตรฐานโรงพยาบาล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยต่างชาติที่ผ่านการคัดกรอง Covid-19

Back