ช่องว่างลดดอกเบี้ยยังมี

View in PDF

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาด กนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 ในการประชุมวันที่ 14 กันยายน ทั้งนี้ ยังมีช่องว่างให้ลดดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทยยังสูงอยู่

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองขยายตัวดีขึ้นที่ร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในไตรมาสหนึ่ง และร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ทั้งนี้ มุมมองเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังยังมีการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยภาครัฐได้ออกมาตรการสนับสนุนเพื่อเร่งการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.8 (yoy) แม้จะยังไม่ใช่ช่วงฤดูท่องเที่ยว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มขยับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาอาหารและพลังงานที่เริ่มสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน ทำให้การส่งออกของไทยหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และมีแนวโน้มที่จะยังคงติดลบที่ร้อยละ 1.9 ในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งการลงทุนภาคเอกชนยังไม่กลับมา สะท้อนจากความเชื่อมั่นภาคธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่จะชะลอตัวหลังปัจจัยบวกชั่วคราวหมดไป

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังมี policy space ในการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ โดยหากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังหักอัตราเงินเฟ้อแล้ว   ของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย อัตราดังกล่าวของไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.52 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 1.58 ของประเทศอินโดเซีย แต่สูงกว่าของหลายประเทศในเอเชีย เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไต้หวันที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.55 0.41 และ0.40 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะกระตุ้นพฤติกรรม search for yield หรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น ทำให้ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่แท้จริง ซึ่งอาจส่งผลลบต่อเสถียรภาพการเงิน

โดยรวมแล้ว ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทยยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาค แต่เพราะพฤติกรรม search for yield และภาวะความผันผวนภายนอกที่สูง การรักษา policy space ไว้จึงยังเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ การส่งออกยังมีแนวโน้มหดตัว อีกทั้งความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชน ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึงคาดว่ากนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ในการประชุมวันที่ 14 กันยายนนี้

Back