บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip

รายละเอียดบัญชี

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip ให้คุณกดเงิน และสอบถามยอดเงินฟรี ที่ตู้ ATM ของ TMB  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเป็นบัตรเดบิตแบบมี Chip ที่ทาง TMB ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ของระบบบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดบัตรเดบิตและเงื่อนไข 

 • กดเงินและสอบถามยอดเงินฟรี ที่ตู้ ATM ของ TMB ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip มีอายุการใช้งานของบัตรเดบิต 5 ปี
 • วงเงินการถอนเงินที่ทุกเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM POOL หรือ VISA หรือ PLUS ทั่วโลก รวมสูงสุด 200,000 บาท / วัน 
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง; 500,000 บาท/วัน
 • โอนเงินไปธนาคารอื่น (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง; 200,000 บาท / วัน 
 • วงเงินการรูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าทั่วโลกสูงสุด 100,000 บาท / วัน 
 • วงเงินการทำธุรกรรมต่างๆ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านประจำบัตรได้ที่เครื่อง ATM ของ TMB สูงสุด 1 ครั้ง / วัน 
 • สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีได้ที่เครื่อง ATM สูงสุด 4 ครั้ง / วัน

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี (บัตรหาย/บัตรชำรุด/ทำบัตรใหม่ 200 บาท/บัตร)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของ TMB ทั่วไทย 0 บาท
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น ภายในจังหวัดหรือสำนักหักบัญชี 10 บาท / รายการ
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น ต่างจังหวัดหรือข้ามสำนักหักบัญชี 20 บาท / รายการ    
 • การสอบถามยอดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น 10 บาท / รายการ
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip เป็นไปตามประกาศธนาคาร

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์