Locations

ธนาคาร ขอแจ้งให้ทราบว่าสาขาในห้างสรรพสินค้า จะเปิดให้บริการทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการที่สาขา และจะปิดให้บริการในเวลา 18.00 น. ยกเว้นสาขา บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ที่จะปิดให้บริการเวลา 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม