Merger and Acquisition

Merger and Acquisition

รายละเอียดบัญชี

เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ทีมวาณิชธนกิจพร้อมให้คำปรีกษาในการจัดหาและวางโครงสร้างในการควบรวมและซื้อกิจการ เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกรรมต่อเนื่องด้านการให้กู้ยืม เพื่อให้การควบรวมและซื้อกิจการมีความคุ้มค่า และประสบความสำเร็จสูงสุด

ติดต่อสอบถาม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558
  • ทีมวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย 02-242-3904