Property Fund for Public Offering

Property Fund for Public Offering

รายละเอียดบัญชี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)

อีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุน

ธนาคารทหารไทย ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนแห่งหนึ่งของประเทศไทย และด้วยประสบการณ์ในการจัดตั้งกองทุนหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์บันเทิงครบวงจร

ทีมวาณิชธนกิจพร้อมให้คำปรึกษาในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อช่วยให้การระดมทุนประสบความสำเร็จสูงสุด ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศของธนาคาร

ติดต่อสอบถาม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558
  • ทีมวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย 02-242-3904