LEAN Supply Chain by TMB

LEAN Supply Chain by TMB

 

รายการโทรทัศน์ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY”

รายการโทรทัศน์ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY”

โดย TMB SME และหอการค้าไทย

 

อะไรเป็นสาเหตุให้ขายของออนไลน์ไม่ออก

อะไรเป็นสาเหตุให้ขายของออนไลน์ไม่ออก

เหตุผลหลักที่ร้านค้าออนไลน์ขายไม่ออก ยอดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวคิดของของนวัตกรรมแบบ LEAN กับการออกแบบสินค้า

แนวคิดของของนวัตกรรมแบบ LEAN กับการออกแบบสินค้า

กระบวนการคิดที่เป็นไปอย่างมีระบบ มีที่มาที่ไป และมีเหตุผลการทำงานรองรับ

เคล็ดลับที่จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงานมากขึ้น

เคล็ดลับที่จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงานมากขึ้น

อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของผู้นำ คือการหาวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กร

การทำ “Kaizen” ตามหลัก PDCA

8 การทำ “Kaizen” ตามหลัก PDCA

3 หลักการ ของการทำ Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น

การค้าขายบนโลกออนไลน์อย่าง LEAN

การค้าขายบนโลกออนไลน์อย่าง LEAN

เทคนิคการ LEAN สำหรับการค้าขายบนโลกออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

“ธุรกิจอาหาร” ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

“ธุรกิจอาหาร” ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจอาหารให้ประสบความสำเร็จ

Lead Time และการลดระยะเวลา

Lead Time และการลดระยะเวลา

วิธีการลด Lead Time เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการในการรอคอยสินค้าลง

7 WASTES ความสูญเปล่า 7 ประการ ที่พบได้ในการดำเนินธุรกิจ

7 WASTES

ความสูญเปล่า 7 ประการ ที่พบได้ในการดำเนินธุรกิจ

8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างได้ผล

8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างได้ผล

8 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่รับรองได้..ไม่มีพลาด

ข้อดีของการวางแผนก่อนทำงาน

ข้อดีของการวางแผนก่อนทำงาน

5 ข้อดีของการวางแผนก่อนการทำงานอย่างมืออาชีพ ที่จะทำให้แต่ละงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ 7E ของ Kaizen

คุณสมบัติ 7E ของ Kaizen

7E ของ Kaizen สั้น ๆ แต่หากนำไปปฏิบัติจริง ส่งผลดีต่อตัวเองและองค์กรอย่างมาก

คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง

5 คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง อีกหนึ่งบทความที่พนักงานทุกคนและทุกระดับเรียนรู้และฝึกฝน

แนวคิดในการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

แนวคิดในการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

Vendor Managed Inventory (VMI) เป็นแนวคิดหนึ่งในการบริหารสินค้าคงคลัง คือให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังแทนลูกค้า

ที่มาของอาการ “หมดไฟ” (และวิธีแก้ไขเบื้องต้น)

ที่มาของอาการ “หมดไฟ” (และวิธีแก้ไขเบื้องต้น)

จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับอาวุโสมักมีข้อความผ่านทางช่องทางต่างๆ มากกว่า 200 ข้อความต่อวัน ในขณะที่หัวหน้างานที่ต้องทำงานกับลูกค้าภายนอก

ทำความรู้จักกับ 3 MU (3 ตัวฉุดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ)

ทำความรู้จักกับ 3 MU (3 ตัวฉุดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ)

ความสูญเปล่า หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า มุดะ (Muda) หมายถึงการทำงานที่ไม่มีผลงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วเราจะพบว่า

ทำความรู้จัก SCOR Model

ทำความรู้จัก SCOR Model

SCOR Model คือแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทาน เพื่ออธิบายลักษณะและแสดงให้เห็นกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด

คุณสมบัติของพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ดี

คุณสมบัติของพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ดี

6 คุณสมบัติของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี ที่องค์กรควรจะปลูกฝังให้พนักงานฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นผู้นำที่ดี

คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง

5 คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง อีกหนึ่งบทความที่พนักงานทุกคนและทุกระดับเรียนรู้และฝึกฝน

ปัจจัยสำคัญ ในการสร้างวัฒนธรรม LEAN

ปัจจัยสำคัญ ในการสร้างวัฒนธรรม LEAN

4 ปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม LEAN ในองค์กรหรือบริษัททุกประเภท

ปรับพื้นฐานให้พร้อมก่อนเริ่ม Kaizen

ปรับพื้นฐานให้พร้อมก่อนเริ่ม Kaizen

การทำ Kaizen ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่เรามักพบว่าปัญหานั้นมีมาตั้งแต่การเตรียมขั้นตอนพื้นฐาน

บันได 4 ขั้น สร้างความร่วมมือกันในซัพพลายเชน

บันได 4 ขั้น สร้างความร่วมมือกันในซัพพลายเชน

บันได 4 ขั้น สร้างความร่วมมือกันในซัพพลายเชน

แนวทางการทำ LEAN ในสถานพยาบาล และประโยชน์ที่จะได้รับ

แนวทางการทำ LEAN ในสถานพยาบาล และประโยชน์ที่จะได้รับ

5 แนวทางการทำ LEAN ในสถานสถานพยาบาล และประโยชน์ที่ได้รับแก่ธุรกิจ พนักงาน คู่ค้า เป็นต้น

แนวคิดสำคัญ ของการปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดสำคัญ ของการปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพ

9 แนวคิดสำคัญของการปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดในการลดคค่าใช้จ่าย ที่หัวหน้างาน (สายการผลิต) ควรรู้

แนวคิดในการลดคค่าใช้จ่าย ที่หัวหน้างาน (สายการผลิต) ควรรู้

7 แนวคิดสำหรับหัวหน้าสายการผลิต ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายกับองค์กร

วิธีทำให้พนักงานมีนิสัยแบบ LEAN

วิธีทำให้พนักงานมีนิสัยแบบ LEAN

องค์ประกอบ 9 ของการทำงานเป็นทีมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท

ลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

การเป็นหัวหน้างานที่ดีอาจเป็นเหตุผลหลักอีกข้อหนึ่งที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของลูกน้อง

ลดอุบัติเหตุ & เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย “Kiken Yochi Training” (KYT)

ลดอุบัติเหตุ & เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย “Kiken Yochi Training” (KYT)

Kiken Yochi Training หรือเรียกย่อๆว่า KYT คิดค้นและพัฒนาขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ยิ่งทำงานให้เรียบง่าย ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ยิ่งทำงานให้เรียบง่าย ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อมีงานเยอะมากจนทำงานไม่ทัน ต้องทำงานจนค่ำ (บางคนแทบจะนอนค้างที่ที่ทำงาน) เพราะตอนกลางวันส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาประชุมเป็นเวลานาน

พัฒนาความคิด เพื่อพิชิตปัญหา ด้วยเทคนิค SCAMPER

พัฒนาความคิด เพื่อพิชิตปัญหา ด้วยเทคนิค SCAMPER

SCAMPER เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

พฤติกรรมของหัวหน้าที่ไม่สร้าง Productivity

พฤติกรรมของหัวหน้าที่ไม่สร้าง Productivity

พฤติกรรมของหัวหน้าที่น่าเป็นห่วงและควรทบทวนโดยด่วน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ละเลยบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

องค์ประกอบ 9 อย่าง ของการทำงานเป็นทีม

องค์ประกอบ 9 อย่าง ของการทำงานเป็นทีม

องค์ประกอบ 9 ของการทำงานเป็นทีมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท

หลุมพรางเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

หลุมพรางเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

จากหนังสือเรื่อง Time Traps แต่งโดย Todd Duncan เป็นเรื่องเกี่ยวกับ พฤติกรรมในการทำงาน ที่พล่าผลาญเวลาโดยไม่จำเป็น

หลักของ GEMBA สำหรับผู้บริหาร

หลักของ GEMBA สำหรับผู้บริหาร

GEMBA เป็นคำในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “สถานที่จริง” ในการบริหารหมายถึง “สถานที่ทำงาน” หรือ “สถานที่ซึ่งเกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับงาน”

สอนงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

สอนงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

การสอนงาน (Coaching) คือการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน

สอนงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

สอนงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

การสอนงาน (Coaching) คือการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน

วิธีประชุมให้น้อย แต่มากประสิทธิภาพ

วิธีประชุมให้น้อย แต่มากประสิทธิภาพ

ความถี่ของการเรียกประชุมไม่สำคัญเท่ากับประสิทธิภาพของบรรยากาศการประชุม คงไม่มีใครปฎิเสธว่าการประชุมทุกครั้งกระทบระยะเวลาทำงานของพนักงาน

E- Supply Chain คืออะไร

E- Supply Chain คืออะไร

E-Supply Chain เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการ Supply Chain โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ ในแง่ของการวางแผน

KAIZEN กับงานธุรการ

KAIZEN กับงานธุรการ

“งานธุรการ” นั้นไม่เหมือน “งานการผลิต” ที่หน้างานมีผลลัพธ์ของงานชัดเจน จนสามารถวางเป้าหมายในแต่ละวันได้ว่าจะต้องผลิตเท่าไร

กฏการใช้ Kanban

กฏการใช้ Kanban

คัมบัง (Kanban) เป็นคำในภาษาญี่ปุ่น แปลตรงตัวก็คือ กระดานหรือกระดาษที่เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายต่างๆที่ต้องการสื่อไปถึงผู้อื่น

การจัดการประสิทธิภาพในองค์กรให้สำเร็จ

การจัดการประสิทธิภาพในองค์กรให้สำเร็จ

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านการสื่อสารเพียงอย่างเดียว หัวหน้า และพนักงาน ต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ

การบริหารแบบเข็มมุ่ง (Hoshin Kanri Management)คืออะไร

การบริหารแบบเข็มมุ่ง (Hoshin Kanri Management) คืออะไร

การบริหารแบบเข็มมุ่งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการบริหารคุณภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถตอบสนองการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหต

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการปรับปรุงงานที่ใหญ่โต หรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอย่างใดเลย

3 ข้อที่ควรตระหนัก ก่อนเริ่มการผลิตแบบ Just in Time

3 ข้อที่ควรตระหนัก ก่อนเริ่มการผลิตแบบ Just in Time

ผู้ประกอบการที่สนใจนำเอาการผลิตแบบ Just in Time ไปใช้ ควรตระหนักถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

4 แนวทาง สร้างการร่วมมือกันในซัพพลายเชน

4 แนวทาง สร้างการร่วมมือกันในซัพพลายเชน

เป็นมากกว่าคู่ค้า เพราะเราต้องเติบโตไปพร้อมซัพพลายเชน เรียนรู้ 4 แนวทางสร้างการร่วมมือกันในซัพพลายเชน

5 คุณลักษณะของผู้ที่มีประสิทธิภาพ

5 คุณลักษณะของผู้ที่มีประสิทธิภาพ

เพราะทรัพยากรบุคคลเป็น ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กร กับ 5 คุณลักษณะของผู้ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้องค์กรไปได้ไกล

5 สิ่งที่ “หัวหน้า” ควรมี

5 สิ่งที่ “หัวหน้า” ควรมี

เป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว เป็นหัวหน้าที่ดีนั้นยากกว่าคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ ถ้าอยากเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเคารพ

6 ขั้นตอน สำหรับทำ Kaizen

6 ขั้นตอน สำหรับทำ Kaizen

ทั้ง 6 ขั้นตอนเป็นการปรับปรุงงานที่มีปัญหาหรือหัวเรื่องมีความซับซ้อน ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการตามแนวคิด Kaizen มีประสิทธิผล

11 วิธี ทำออฟฟิศให้ LEAN

11 วิธี ทำออฟฟิศให้ LEAN

จะเริ่มต้น LEAN ต้องเริ่มจากการทำงานภายในองค์กร มารู้จักแนวคิด LEAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในออฟฟิศ