Assignment of Proceeds

Assignment of Proceeds

รายละเอียดบัญชี

บริการทำการโอนสิทธิ์การรับเงินใน L/C ให้กับผู้รับโอนตามคำสั่งของผู้รับประโยชน์ในเลตเตอร์ออฟเครดิตในกรณีเงินโอนค่าสินค้าขาเข้ายังไม่โอนเข้ามาที่ TMB และบริการชำระเงินให้บุคคลที่ 3 (Payment Instruction) ใช้หลังจากเงินโอนเข้ามาที่ TMB แล้ว

โดยธนาคารจะทำการโอนเงินให้บุคคลที่ 3 ตามคำสั่งใน L/Cเหมาะสำหรับพ่อค้าคนกลาง ที่อาจจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตาม L/C ที่รับมา ก็สามารถตกลงกับผู้ผลิตในประเทศให้ช่วยดำเนินการแทน โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้ผลิตที่แท้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ส่งออก ทำให้สามารถติดต่อผู้ผลิตในประเทศเพื่อทำการผลิตแทนได้ จึงสามารถส่งสินค้าได้ครบจำนวนและทันเวลา
  • หมดปัญหาการจัดทำสัญญาโอนเงินและการชำระเงินค่าสินค้าไปยังผู้ผลิต เนื่องจากธนาคารช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก โดยการโอนเงินไปยังผู้ผลิตได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามคำสั่งที่ระบุในสัญญาโอนสิทธ์การรับเงินซึ่งทั้งสองฝ่ายทำร่วมกันที่ ธนาคาร

บริการโอนสิทธิ์การรับเงิน

ติดต่อสอบถาม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558
  • RM (Relationship Manager) ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ