ทีเอ็มบีไฟฟ้า มอบโอกาสและปลูกฝัง ให้กับเยาวชนได้รู้จักและเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

ตลอดระยะเวลา 60 ปี ทีเอ็มบี ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม โดยผ่านมูลนิธิทีเอ็มบี ซึ่งได้ให้การสนับสนุนโครงการ ไฟ-ฟ้าโดยทีเอ็มบี โดยในปี 2019 จะดำเนินโครงการมาครบ 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ที่ประกอบไปด้วยโครงการพนักงานจิตอาสาที่ลงไปทำงานพื่อชุมชนกว่า 133 โครงการ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 4 ศูนย์ ที่จุดประกายเด็กๆ ในชุมชน ให้ค้นพบตนเองและพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ดนตรี กีฬา ศิลปะ และภาษา

เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้า สร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้เยาวชนและชุมชนสร้างสิ่งดีๆ ต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการ "ให้คืน" สู่สังคมอย่างยั่งยืนตามปรัชญา TMB Make THE Difference

 • ไฟฟ้า จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

  มูลนิธิทีเอ็มบี

  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการอย่างยั่งยืน โดยเน้นเยาวชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ไฟฟ้า จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

  โครงการ "ไฟ-ฟ้า"

  โครงการ "ไฟ-ฟ้า" ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาส และปลูกฝังให้เยาวชน อายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

  รายละเอียดเพิ่มเติม