Fai Fah Logo

Welcome to "FAI FAH"

สนุกไปกับกิจกรรมดีๆจากไฟฟ้า เพื่อความฝัน เพื่ออนาคตที่สดใส

About FAI-FAH

เพราะการ "ให้" เพื่อคืนสิ่งดีๆกลับสู่สังคม เป็นสิ่งสำคัญในพันธกิจของเรา

ธนาคารทีเอ็มบี นอกจากจะมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้ว ยังมีพันธกิจ ในการเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยการ "ให้" เพื่อคืนสิ่งดีๆกลับสู่สังคม เป็นสิ่งสำคัญ

ทีเอ็มบีจัดตั้งโครงการ "ไฟ ฟ้า" ขึ้นมาในปี 2552 โดยมุ่งมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12 – 17 ปี รู้จักใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรม สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ ด้านดนตรี กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะ ด้านวิชาการ หรือทัศนคติในการดำรงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น

Logo Fai Fah
 • Art Activity

  กิจกรรม

  ศิลปะ

 • Music Activity

  กิจกรรม

  ดนตรี

 • Sport Activity

  กิจกรรม

  กีฬา

 • Academic Activity

  กิจกรรม

  วิชาการ