คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบบสำรวจจากธนาคาร

หัวข้อที่ทำการสำรวจมีอะไรบ้าง

หัวข้อในการสำรวจมี 2 หัวข้อหลัก คือ

  1. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร Customers Experience Measurement (CXM)
  2. การสำรวจหัวข้อทั่วไปในมุมมองต่างๆ  อาทิ การรับรู้ การใช้ผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นต่อรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงระดับความชื่นชอบ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

เป็นการเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า  เพื่อให้ทางธนาคารนำมาปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็น SMS จริงจาก TMB / TMB เป็นคนส่ง SMS มาใช่หรือไม่

ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้น ดังนี้

  1. ในกรณีที่เป็นการสำรวจหรือขอความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม ทางธนาคาร TMB จะจัดส่ง SMS ในนาม TMBBank หรือ TMBSurvey เท่านั้น
  2. URL ของลิงค์แบบสอบถาม จะขึ้นด้วย https แทน http ซึ่งหมายถึงการเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง (Secured Sockets Layer)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TMB Contact Center 1558 หรือ 02-299-1558 หรือ Web Chat ในหน้า TMBBANK.COM

จะได้รับ SMS บ่อยหรือไม่

เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนลูกค้า ธนาคารจะส่ง SMS ไม่เกิน 3 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือน

ลิงค์แบบสอบถามหมดอายุ (expired)

แบบสอบถามมีอายุ 3 วันหลังลูกค้าได้รับ SMS หากลูกค้าต้องการให้ข้อคิดเห็น สามารถทำผ่านช่องทางอื่นๆ ของธนาคารได้ที่ TMB Contact Center 1558 หรือ 02-299-1558 หรือ Web Chat

ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล

คำตอบของลูกค้าถือเป็นข้อมูลลับของธนาคาร ซึ่งมีการจัดการความปลอดภัยในระดับเดียวกับข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของลูกค้า

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียงเรื่องอื่นๆ

ติดต่อธนาคารได้ทาง TMB Contact Center 1558 หรือ 02-299-1558 หรือ Web Chat

Back