ความสามารถในการผ่อนชำระ

เพิ่งทำงานและอยู่ระหว่างทดลองงาน 3 เดือน จะกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ ?

คุณสุมน อยากจะขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน แต่เพิ่งเริ่มทำงานได้เพียง 2 เดือนยังไม่พ้นช่วงทดลองงาน ในขณะนี้เงินเดือน 14,000 บาท หากได้บรรจุแล้วจะได้รับเพิ่มเป็น 16,000 บาท ถ้ากู้ร่วมกับแฟนที่มีรายได้เพียง 9,000 บาท และวันหยุดได้รายได้จากการขายของอีกเดือนละ 10,000บาท แต่ไม่เคยฝากธนาคาร จะสามารถกู้ได้หรือไม่ ?

ตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ของธนาคารที่กำหนดไว้ 
1. ผู้กู้ต้องมีอายุงานเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป 
2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท 
ดังนั้น คุณสุมน ยังไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อตามเกณฑ์ของธนาคารได้ในขณะนี้

Back