กรรมสิทธิ์

ผ่อนหมดแล้วจะใช้ชื่อใครเป็นเจ้าของบ้าน ?

คุณจิตติมณฑน์กู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านร่วมกันกับคุณประพัทธ์ เมื่อผ่อนชำระกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อโอนจะใช้ชื่อใครเป็นกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านนั่นเอง ?

กรณีนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้ครับ ให้กลับไปดูที่หลังโฉนดว่า ณ วันที่จำนองกับธนาคาร มีการบันทึกในสารบัญหลังโฉนดว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (หมายถึง ณ วันนี้รู้อยู่แล้ว) การนำโฉนดมาเป็นจำนองเป็นหลักประกัน ไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้เสร็จสิ้น และไถ่ถอนหลักประกันจากธนาคาร ก็มีผลเพียงทำให้หลักประกันพ้นจากภาระผูกพันตามสัญญาจำนองเท่านั้น ส่วนผู้ถือกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นไปตามเดิม แต่ถ้าเจ้าของต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องไปดำเนินการเอง (ไม่ต้องแจ้งธนาคารอีก)

 

Back