กระบวนการขอสินเชื่อ

มีรายได้ มีเงินฝาก โดยไม่ได้ทำงาน กู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ ?

คุณมนัสนันท์อาชีพแม่บ้าน อายุเพิ่งจะ 30 มีรายได้จากสามีเดือนละ 60,000 บาทมีเงินฝากธนาคารทุกๆเดือนเป็นประจำและมีเงินเก็บอยู่ 500,000บาท อยากจะหาสินเชื่อเพื่อการกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่

TMB Home Loan Expert แนะนำว่า คุณมนัสนันท์น่าจะให้สามีเป็นผู้กู้หลัก เนื่องจากธนาคารไม่ถือว่าเงิน 60,000 บาทที่สามีมอบให้ทุกเดือนเป็นรายได้ อีกทั้งรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากคงไม่เพียงพอที่จะนำมาชำระเงินกู้ในแต่ละเดือนได้ ”

 

ธนาคารอนุมัติเงินกู้แล้ว แต่ไม่ไปทำสัญญาจะเป็นอะไรหรือเปล่า ?

คุณปุณยวีร์ ได้รับการอนุมัติเงินกู้เพื่อการซื้อบ้านจากธนาคารแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจอยากจะไปขอกู้กับธนาคารอีกแห่งเพราะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าได้หรือไม่ ?

ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อกับธนาคารอีกแห่งหนึ่งได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 

Back