รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารต้องการหลักฐานข้อมูลอะไรบ้าง หากต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ?

คุณวนิดากู้สินเชื่อร่วมกับสามี มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ติดต่อกับธนาคารแห่งหนึ่งว่าอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านแต่ค่อนข้างยุ่งยากเรื่องหลักฐาน ที่ส่งอยู่ประจำกับที่เก่าก็ตรงทุกงวด แต่ดอกเบี้ยค่อนข้างแพง และจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการรีไฟแนนซ์

การยื่นเรื่องขอสินเชื่อต้องใช้หลักฐานซึ่งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ สามารถอ้างอิงได้จาก หน้าสินเชื่อบ้านทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ อาจจะต้องเสียเวลาเล็กน้อยในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อแลกกับดอกเบี้ยที่จ่ายน้อยลง และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กรณีเปลี่ยนมารีไฟแนนซ์กับธนาคาร โดยฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ 
1. ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง 1% (สูงสุด 200,000 บาท) 
2. ค่าสำรวจหลักทรัพย์ 
3. ค่าดำเนินการสินเชื่อ 
ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องพิจารณาในเรื่องของค่าปรับกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด 3 ปีของธนาคารเดิมด้วยว่าผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้วหรือยัง

เอกสารประกอบการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 1. เอกสารมาตรฐาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการทหาร (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 2. เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้เข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
  • หนังสือระบุรายได้พิเศษอื่นๆ หรือโบนัส (ถ้ามี)
 3. เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนด / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • สำเนาสัญญากู้บ้านจากสถาบันการเงินเดิม
  • ต้นฉบับ หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินกู้บ้านจากสถาบันการเงินเดิม (เดือนล่าสุด)
  • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ อื่นๆ

 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. เอกสารมาตรฐาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งผู้กู้และคู่สมรส)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 2. เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้เข้า ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (ห้างหุ้นส่วน / บริษัท) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. เอกสารหลักประกัน
  • สำเนาโฉนด / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • สำเนาสัญญากู้บ้านจากสถาบันการเงินเดิม
  • ต้นฉบับ หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระเงินกู้บ้านจากสถาบันการเงินเดิม (เดือนล่าสุด)
  • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือ ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ อื่นๆ

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน จะขอกู้เงินให้ได้มากกว่าที่เคยขอกู้ครั้งแรกได้ รึป่าว คือตอนกู้ครั้งแรก กู้แค่ 2.5 ล้านบาท จากราคาบ้าน 3.2 ล้านบาท

กรณีต้องการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างเดียว สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดเท่ากับยอดหนี้ปัจจุบันที่เหลืออยู่ แต่ถ้าต้องการวงเงินสินเชื่อมากขึ้นจะเป็นการขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ซึ่งผู้กู้สามารถขอรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ในคราวเดียวกันได้ โดยธนาคารพิจารณาวงเงินสินเชื่อรวมกันได้สูงสุดถึง 95% ของราคาประเมิน

อยากจะรีไฟแนนซ์บ้าน ช่วยแนะนำด้วยว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะรีไฟแนนซ์

ลูกค้ากู้บ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้าน ส่วนใหญ่มักจะดูแค่อัตราดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น  ซึ่งความเป็นจริงแล้วควรพิจารณาว่าธนาคารที่จะเลือกนั้นจะช่วยประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เท่าไหร่    ดังนั้น ปัจจัยหลักที่จะใช้ในการพิจารณาว่าควรจะเลือกธนาคารไหนดีในการรีไฟแนนซ์บ้าน ควรพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน  ดังนี้
1. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำกว่า  และอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาหลังจากหมดช่วงดอกเบี้ยโปรโมชั่นที่ต่ำกว่า
2. มีค่าประเมินหลักทรัพย์เท่าไหร่
3. มีค่าดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่
4. มีค่าทำนิติกรรมจำนองเท่าไหร่
5. ต้องเสียค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยหลักประกันกี่บาท
6. ต้องเสียค่าจดทะเบียนจำนองให้แก่กรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้หรือไม่

ถ้าจะรีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียม

TMB

ค่าประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าประกันอัคคีภัย ยกเว้นค่าเบี้ยฯ ประกัน
ค่าดำเนินการสินเชื่อ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าจดทะเบียนจำนองให้แก่กรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้ TMB ออกค่าจดทะเบียนจำนองให้ตามที่จ่ายจริง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท (สำหรับกรณีสมัครสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก)
ค่าอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
Back