ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 1 แสนบาท

คุณปิยะเกียรติทราบมาว่าปีนี้ถ้าเราซื้อบ้านใหม่ จะได้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1 แสนบาทจริงหรือ ?

ลูกค้าสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้บ้านลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
ได้ไม่เกิน 100,000.- บาท

ซื้อบ้านแล้วแต่ไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน จะนำดอกเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

คุณจิตรมาส ซื้อบ้านไว้เมื่อกลางปีที่แล้ว โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว กำลังผ่อนอยู่ ยังไม่ได้โอนชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน เอาดอกเบี้ยค่าบ้าน มาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

สามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอน โดยใช้ใบรับรองการชำระดอกเบี้ยจากทางธนาคารมาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี หรือใช้ใบเสร็จจริงที่ธนาคารออกให้ในแต่ละเดือนก็ได้

ซื้อคอนโดด้วยเงินสด สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

คุณวรศักดิ์ ซื้อคอนโดด้วยเงินสดในปีนี้ จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้หรือไม่ ?

การซื้อคอนโดด้วยเงินสดไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่หากลูกค้ากู้เงินจากธนาคารเพื่อไปซื้อคอนโด ดอกเบี้ยที่ลูกค้าจ่ายธนาคารในการกู้เงินดังกล่าวสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ปีละไม่เกิน 100,000 บาท
 

ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA เสียค่าเบี้ยประกันไป 50,000 บาท คุ้มครอง 10 ปี แล้วนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้มั๊ย

สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษีที่ชำระค่าเบี้ยฯ

Back