วงเงิน

ต้องการกู้เงิน โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน,กู้ได้ที่ไหนบ้าง ?

คุณพณิชอยากใช้ที่ดินที่มีอยู่ประมาณ 200 ตร.วา แถบพัทยา ค้ำประกัน โดยโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เพื่อจะขอกู้เงิน 1,000,000 บาท ได้หรือไม่ ?

สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารรับเฉพาะหลักประกันที่เป็นบ้านพร้อมที่ดินที่ปลอดภาระเท่านั้น ในกรณีคุณพณิชนั้น ธนาคารไม่สามารถอนุมัติสินเชื่ออเนกประสงค์ให้ได้ เนื่องจากตามเกณฑ์ของธนาคารกำหนดว่า ไม่รับที่ดินเปล่าเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์

Back