ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

เลือกจ่ายสบายกว่า ครบและคุ้มได้มากกว่า

 

ดูแลสุขภาพคนที่คุณรัก ด้วยประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

รับประกันภัยวินาศภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

คืออะไร?

คือประกันสุขภาพสุดคุ้มที่ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง และยังคุ้มครองประกันอุบัติเหตุด้วย นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก เงินชดเชยรายได้รายวัน ความคุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงให้คุณเลือกซื้อเพิ่มเติมได้อีก โดยจะได้รับผลประโยชน์ตามวงเงินคุ้มครองที่เลือก

 

*ความคุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง หมายถึง การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยการพักรักษาตัวแต่ละครั้ง ห่างกันไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย

ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยแคนเซอร์ โปรเท็ค

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 วางแผนอนาคตและการเงินให้ครอบครัว

ช่วยคุณลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2 สบายใจและมั่นใจได้ว่ามีเงินค่ารักษาพยาบาล

เพราะบริษัทประกันฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลให้เอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่คุณเลือกไว้

3 มีเงินรักษาก้อนโต กรณีเกิดโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง

รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบ ให้คุณมีเงินดูแลรักษาตัวหรือเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อไป

4 รับเงินชดเชยรายได้รายวัน

ไม่ต้องกังวล นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋า

5 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส

ดีกว่ายังไง?

 • ประกันสุขภาพที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกคนในครอบครัว สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี
 • รับความคุ้มครองเพิ่ม หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 • ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ครบตามต้องการ ทั้งความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยโรคร้ายแรง หรือเงินชดเชยรายได้รายวัน
 • เข้าใจง่ายไม่ต้องคิดเยอะ เพราะวงเงินคุ้มครองผู้ป่วยในจ่ายให้ตามจริง ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด
 • ป่วยกี่โรคก็ไม่ห่วง ด้วยวงเงินคุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง (จากสาเหตุหรือโรคเดียวกัน)
 • รับส่วนลดสูงสุด 10% ทันทีเมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบครอบครัว ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • สุขภาพดีไม่มีเคลม รับเงินคืน 10% ในปีกรมธรรม์ถัดไป
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับความคุ้มครองทันที (การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว)
 • ผ่อนค่าเบี้ยฯ 0% 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ผ่านบริการ So GooOD
 • ซื้อให้ตัวเอง หรือพ่อแม่ก็นำค่าเบี้ยฯไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์กรมสรรพกร

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

ตารางผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผนคลาสสิก แคร์ แผนเอ็กซ์ตร้า แคร์
ความคุ้มครองพื้นฐาน
1. ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน (IPD) ด้วยวงเงินความคุ้มครองแบบต่อครั้ง จากสาเหตุหรือโรคเดียวกัน (ครอบคลุมข้อ 1.1 - 1.5)
โดยข้อ 1.1-1.4 วงเงินคุ้มครองรวมกันไม่เกินทุนประกันภัย
200,000 300,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล
-- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 1,500 2,000
-- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU / CCU (สูงสุด 15 วัน) 3,000 4,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
-- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
-- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด
-- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4 การดูแลโดยแพทย์
-- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 ผลประโยชน์เพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA
-- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 200,000 300,000
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
2. ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
-- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกแบบ Standard (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,200
-- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกแบบ Deluxe (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,800
3. เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
-- ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ 1,000 ต่อวัน
4. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง (เจอ-จ่าย-จบ)
-- ผลประโยชน์โรคมะเร็งพื้นฐาน โรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 1. 1) โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 2. 2) โรคมะเร็งปอด
 3. 3) โรคมะเร็งตับ
 4. 4) โรคมะเร็งเต้านม
 5. 5) โรคมะเร็งรังไข่
 6. 6) โรคมะเร็งมดลูก
คุ้มครองระยะลุกลาม
 1. 7) โรคมะเร็งปากมดลูก (คุ้มครองเฉพาะระยะลุกลาม)
200,000 300,000
5. ความคุ้มครองโรคร้ายแรง (เจอ-จ่าย-จบ)
-- ผลประโยชน์โรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1. 1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 2. 2) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 3. 3) โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน
 4. 4) ไตวายเรื้อรัง
 5. 5) ภาวะโคม่า
 6. 6) ตับวาย
 7. 7) โรคเนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 8. 8) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 9. 9) โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 10. 10) ตาบอด
200,000 300,000

เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส
 • เพียงนำบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • สิทธิในการใช้วงเงินของบัตรประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส นั้นขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัย และการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกัน
 • ซื้อให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุทธิมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.91 ได้เต็มตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ไม่คุ้มครองกรณี ดังต่อไปนี้
 • การเจ็บป่วยด้วย 8 กลุ่มอาการโรคที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก อันได้แก่โรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ) เช่น ปวดศรีษะ เป็นหวัด อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบ เป็นต้น
 • สภาพที่เป็นมาก่อนประกันภัย และ ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญญาการมีบุตรยาก การทำหมัน และ การคุมกำเนิด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตาม กรมธรรม์ประกันภัย
ข้อควรรู้
 • การแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • ซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ต่อท่าน
รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย โปรดติดต่อสอบถาม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร : 1231 โทรสาร : 0-2644-6541 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัคร ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 
คำถาม : ผู้สมัครแผนประกันสุขภาพ จะต้องใช้เอกสารการสมัครอะไรบ้าง?
คำตอบ :
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีที่เด็กไม่มีบัตรประชาชน ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน
 
คำถาม : สามารถซื้อประกันสุขภาพได้สูงสุดกี่ฉบับ?
คำตอบ : ผู้เอาประกันภัย 1 ท่านสามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
 
คำถาม : ต้องตรวจสุขภาพไหม
คำตอบ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อเท่านั้น โดยการแถลงคำตอบด้านสุขภาพเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกันภัย
 
คำถาม : ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ได้รับความคุ้มครองทันทีหรือไม่?
คำตอบ : ให้ความคุ้มครองทันทีเฉพาะกรณีเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เมื่อบริษัทผู้รับประกันภัยได้รับชำระเบี้ยแล้ว
สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ต้องพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วันก่อน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
สำหรับการเจ็บป่วยด้วย 8 กลุ่มอาการโรคที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ เป็นครั้งแรก อันได้แก่โรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือ ต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
หมายเหตุ : ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาล
 
คำถาม : สัญญาความคุ้มครอง และเบี้ยประกันของประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส เป็นแบบใด
คำตอบ : สัญญาความคุ้มครองเป็นแบบปีต่อปี เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับช่วงอายุและแผนความคุ้มครองที่เลือก
 
คำถาม : ประกันสุขภาพ ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส มีกี่แผนให้เลือกซื้อ?
คำตอบ : มี 2 แผนให้เลือกซื้อคือ แผนคลาสสิก แคร์ (200,000 บาท) และแผนเอ็กซ์ตร้า แคร์ (300,000 บาท)
 
คำถาม : ความคุ้มครองผู้ป่วยในแบบต่อครั้ง หรือการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร
คำตอบ : หมายถึง การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
 
คำถาม : ความคุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นอย่างไร
คำตอบ : คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามคำวินิจฉัยของแพทย์ บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยรายได้รายวัน ตามจำนวนวันที่โรงพยาบาลคิดค่าห้องพัก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 
คำถาม : ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เป็นแบบใด และให้ความคุ้มครองโรคอะไรบ้าง?
คำตอบ : หากตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งโรคใดโรคหนึ่งตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนดจะได้รับค่าสินไหมตามทุนประกันของแผนประกันที่เลือกและความคุ้มครองส่วนนี้จะสิ้นสุดลงทันที โดยให้ความคุ้มครองทั้งหมด 7 โรคดังนี้
คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 1. 1) โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 2. 2) โรคมะเร็งปอด
 3. 3) โรคมะเร็งตับ
 4. 4) โรคมะเร็งเต้านม
 5. 5) โรคมะเร็งรังไข่
 6. 6) โรคมะเร็งมดลูก
คุ้มครองระยะลุกลาม
 1. 7) โรคมะเร็งปากมดลูก (คุ้มครองเฉพาะระยะลุกลาม)
 
คำถาม : ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เป็นแบบใด และให้ความคุ้มครองโรคอะไรบ้าง?
คำตอบ : หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนดจะได้รับค่าสินไหมตามทุนประกันของแผนประกันที่เลือก โดยให้ความคุ้มครองทั้งหมด 10 โรคดังนี้
 1. 1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 2. 2) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 3. 3) โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน
 4. 4) ไตวายเรื้อรัง
 5. 5) ภาวะโคม่า
 6. 6) ตับวาย
 7. 7) โรคเนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 8. 8) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 9. 9) โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 10. 10) ตาบอด
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน
3
ชำระเบี้ย

โปรโมชั่น