SMS Alert

SMS Alert

รายละเอียดบัญชี

บริการแจ้งเตือนทาง SMS (TMB SMS Alert) ให้คุณรู้ทุกความเคลือนไหวของบัญชี เพิ่มความมั่นใจให้ทุกการทำธุรกรรมการเงินของคุณ

สมัครใช้บริการ TMB SMS Alert ได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ของ TMB แล้วทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ก็อยู่ในสายตาคุณทันที

SMS บอกคุณทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี ทันทีเมื่อ

  • มีการถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงิน
  • มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
  • มีเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ
  • แจ้งผลการหักบัญชีอัตโนมัติ
  • แจ้งผลเช็คคืน

วิธีการสมัครและยกเลิกผ่านตู้ ATM 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TMB SMS Alert 

รายละเอียดการใช้