September 17, 2018

September 14, 2018

September 10, 2018

September 6, 2018

September 4, 2018

  • ครั้งแรกในไทย ชิปแทนเงินสด TMB WAVE

    ครั้งแรกในไทย ชิปแทนเงินสด TMB WAVE

    เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ นวัตกรรมการชําระเงิน TMB WAVE สะดวก ประหยัดเวลา...ง่าย แค่ติ๊ดเดียว แตะชิปกับเครื่องรับชําระเงิน ก็เรียบร้อย ไม่จําเป็นต้องมีลายเซ็นหรือ PIN ใช้ได้ทุกร้านค้าทั่วโลกท่ีมีสัญ ลักษณ์ VISA PAYWAVE

Back