ทีเอ็มบีแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

ทีเอ็มบีแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

ทีเอ็มบีแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

กรุงเทพฯ 11 ธันวาคม 2562 -- ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี (TMB ALL FREE) ที่ธนาคารจะเรียกเก็บ 350 บาทต่อ 1 บัญชี เมื่อครบกำหนดในเดือนที่ลูกค้าเปิดบัญชีในปีถัดไป โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีทุกบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB ALL FREE) ที่ลูกค้าได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารและทำรายการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี หรือ บัตรทีเอ็มบี เวฟ (TMB WAVE) ครบ 15,000 บาท/ปี ภายในหนึ่งปีปฏิทิน หรือ
  2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมีการซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ใดก็ได้ผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ครบ 50,000 บาท/ปี โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน หรือ
  3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับท่านที่ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ทุกประเภท ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ครบ 50,000 บาท/ปี ในหนึ่งปีปฏิทิน (ยกเว้นรายการกดถอนเงินสด) หรือ
  4. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ (Superior /Wealth/Private Banking)

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Back