แจ้งรายชื่อสาขาทีเอ็มบี และธนชาต ที่ปิดทำการชั่วคราว

แจ้งรายชื่อสาขาทีเอ็มบี และธนชาต ที่ปิดทำการชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ธนาคาร ขอแจ้งให้ทราบว่าสาขาในห้างสรรพสินค้า จะเปิดให้บริการทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการที่สาขา และจะปิดให้บริการในเวลา 18.00 น.

เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้า และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของผู้มาใช้บริการที่สาขา ธนาคารมีความจำเป็นต้องแจ้งปิดให้บริการบางสาขาชั่วคราว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง ดังนี้

ทีเอ็มบี สาขาต่างจังหวัด 1 สาขา

สาขาที่ปิดทำการชั่วคราว สาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ
ทีเอ็มบี สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา สาขาร่วมบริการ สาขาพุทธมณฑล สาย 4

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น ตู้เอทีเอ็ม และ Mobile App ได้แก่ TMB TOUCH สำหรับลูกค้าทีเอ็มบี และแอป Thanachart Connect สำหรับลูกค้าธนชาต ได้ตามปกติ
ธนาคารฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Back