ไม่เข้าใจ ฝากเช็คเข้าบัญชีตัวเอง ทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียม?

ชมวิดีโอ “ไม่เข้าใจ ฝากเช็คเข้าบัญชีตัวเอง ทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียม?”
ชมวิดีโอ “ธุรกิจใช้เช็คเปลืองมาก ปีๆนึง ซื้อเช็คตั้งหลายหมื่น”

Back