ช้อปปิ้งออนไลน์ปลอดภัย ไร้กังวลด้วย 3D Secure

ช้อปปิ้งออนไลน์ปลอดภัย ไร้กังวลด้วย 3D Secure

3D Secure (Verified by VISA/ MasterCardSecureCode) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์ ด้วยขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านรหัสการทำรายการแบบใช้ครั้งเดียว หรือ OTP (One-Time-Password) ที่จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบัตรฯ เพื่อป้องกันผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลักลอบนำบัตรฯไปใช้เพื่อกระทำทุจริตและฉ้อโกงต่างๆผ่านทางออนไลน์ จึงทำให้ผู้ใช้บัตรเครดิตรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำรหัส OTP ที่ได้รับไปลงทะเบียนใช้งานได้ทันทีในระหว่างทำรายการซื้อขาย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

ประโยชน์ของ 3D Secure (Verified by VISA/ MasterCardSecureCode) ต่อผู้ถือบัตร

  • ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ โดยมั่นใจได้ว่าร้านค้าออนไลน์ที่ท่านกำลังทำรายการอยู่นั้นได้ลงทะเบียนกับ VISA/ MasterCard (Verified by VISA/ MasterCard SecureCode) อย่างถูกต้อง โดยในระหว่างทำรายการซื้อขายบนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมปุ่มให้คลิกเพื่อขอรหัส OTP ส่ง SMS มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการทำรายการซื้อขายต่อไป
  • บัตรเครดิต TMB ทุกใบสามารถลงทะเบียน 3D Secure (Verified by VISA/ MasterCard SecureCode) ในระหว่างการซื้อสินค้า/บริการผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ และสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีภายหลังลงทะเบียนเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:

  • หากท่านไม่เคยแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้กับธนาคาร ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TMB Contact Center โทร 1558 เพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านในฐานข้อมูลธนาคารให้เป็นปัจจุบันก่อนทำการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ (เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนบุคคลก่อนตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ของท่าน)
  • ในกรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการขอรหัส OTP ท่านสามารถสอบถามได้ที่ TMB Contact Center โทร 1558