ได้เวลาใช้สิทธิ TMB-T1


ได้เวลาใช้สิทธิ TMB-T1

สำหรับท่านผู้ถือหุ้น TMB ที่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB สามารถไปใช้สิทธิได้แล้ว ระหว่างวันที่ 8-22 พ.ย. 62
สำหรับท่านที่อาจมีข้อสงสัยในขั้นตอนการใช้สิทธิ ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิและการชำระเงิน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากข้อมูล Infographic ด้านล่าง

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้เกือบหนึ่งแสนราย ธนาคารขอแนะนำให้ท่านที่มีสิทธิ ไปใช้สิทธิตั้งแต่วันแรกๆ และธนาคารขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดต่อที่สาขาของธนาคารที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า ในช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ ตามเวลาทำการสาขา เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

 

Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1
8-22 พ.ย 62 คือช่วงเวลาของการใช้สิทธิ TMB-T1 เพื่อจองสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน TMB
ธนาคารขอแนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำรายการ


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 1: แนะนำขั้นตอนการใช้สิทธิ TMB-T1

 

Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1
พบกับคำถามที่พบบ่อย เรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1 เพื่อให้ท่านเข้าใจ และใช้สิทธิได้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1


Episode 2: คำถามที่พบบ่อยเรื่องการใช้สิทธิ TMB-T1

 

เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารและแบบฟอร์มจองซื้อ
2. ขั้นตอนการกรอกแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB