ห้องอาหาร Nami Teppanyaki Steakhouse โรงแรม JW Marriott Bangkok Hotel

ห้องอาหาร Nami Teppanyaki Steakhouse โรงแรม JW Marriott Bangkok Hotel

อิ่มอร่อย รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

เงื่อนไข
oสิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
oกรุณาชำระด้วยบัตรเครดิต TMB เพื่อรับสิทธิพิเศษ
oสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุด 8 ท่าน / บัตรเครดิต 1 ใบ
oกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02- 656-7700
oสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้รายการส่งเสริมการขายในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลพิเศษ และวันหยุดต่อเนื่อง
oส่วนลดสำหรับราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ
oรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
oกรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อที่ร้านค้าที่ท่านใช้บริการโดยตรง
oธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
oสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

1 Nov 20 - 31 Dec 20

สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02- 656-7700

Relate

Back