บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

บุคคลที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการหรือวัตถุประสงค์อื่น ในระบบ Swift ที่รวดเร็ว ปลอดภัย

โอนเงินตราต่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT (TMBKTHBK)

เป็นบริการโอนเงินระหว่างประเทศที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยผ่านระบบ SWIFT ที่สามารถรับเงินได้ทั่วโลก

บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance)

บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)

บริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance)

เงื่อนไขการให้บริการ
เพียงผู้รับเงินเปิดบัญชีไว้กับธนาคาร ก็สามารถรับเงินโอนได้
ค่าธรรมเนียม
0.25% ของเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท)

บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก (Outward Remittance)

เงื่อนไขการให้บริการ
สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้ โดยแสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบตามแต่ละวัตถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ค่าธรรมเนียม
450 บาท ต่อครั้ง กรณีต้องการให้ผู้รับเงินปลายทางรับเงินเต็มจำนวน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก (ตามตารางค่าธรรมเนียม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  • Corporate Call Center โทร. 02-643-7000