อิ่มฟิน กินคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 15%

รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อทานอาหารที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา ครบ 1,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป

หมายเหตุ : จำกัด 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 300 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ โดยพิมพ์ TMBBP ตามด้วยเลข 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต TMB ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดรายการ)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. – 11 ส.ค. 62 ที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขา
  • วันที่ 10 – 16 มิ.ย. 62 สิทธิเฉพาะลูกค้าสมาชิกบาร์บีกอนคลับเท่านั้น และวันที่ 17 มิ.ย. – 11 ส.ค. 62 สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสมาชิกบาร์บีกอนคลับ
  • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัตร ตลอดรายการ หรือสูงสุด 300 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชี นับจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการรับประทานที่ร้านเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back