รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 120,000 บาท

เมื่อทำรายการชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ TMB Pay Plan 0% ที่ บุญถาวร ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ TMB Pay Plan
0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เฉพาะสินค้าที่แผนกครัว)
คุ้มที่ 2 : ชำระเต็มจำนวน
รับเครดิตเงินคืน รับเครดิตเงินคืน
20,000 – 49,999 บาท 250 บาท 250 บาท
50,000 -79,999 บาท 650 บาท 750 บาท
80,000 – 149,999 บาท 1,100 บาท 1,300 บาท
150,000 – 299,999 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท
300,000 – 499,999 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป 15,000 บาท 15,000 บาท
หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน 4 สิทธิ์ / บัตร / ตลอดรายการ
(60,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ)
4 สิทธิ์ / บัตร / ตลอดรายการ
(60,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ)
เพียงลงทะเบียน SMS ส่งมาที่ 4806026
(ครั้งละ 3 บาท)ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้
ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBVP ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
พิมพ์ TMBBV ตามด้วย
หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย


เงื่่อนไขการเข้าร่วมรายการ


คุ้มที่ 1

 • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ทำรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับสินค้าที่แผนกครัว (โดยมียอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/ชิ้น) ที่ บุญถาวร ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาปีนัง พิษณุโลก และสาขาทรีเค โอมเบส หาดใหญ่) และเป้นไปตามที่ร้านค้าและธนาคารกำหนด
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้อีก


คุ้มที่ 2

 • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่รูดเต็มจำนวนเท่านั้น
 • เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต TMB ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ที่บุญถาวร ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ

 


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนทั้งคุ้มที่ 1 และ คุ้มที่ 2

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 120,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชีถัดจากวันที่สิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯ ปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

This promotion has expired.

 

Back