รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Spending/ Sale Slip เครดิตเงินคืน
3,000-4,999 Baht 100 Baht
5,000-9,999 Baht 170 Baht
10,000-29,999 Baht 380 Baht
30,000-49,999 Baht 1,200 Baht
50,000-99,999 Baht 2,200 Baht

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ :
พิมพ์ TMBCT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเซน โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. 62 – 1 ส.ค. 62
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจาก การซื้อสุรา บัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส เซ็นทรัลฟู้ตฮอลล์ โฮมเวิร์ค สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าและศูนย์การค้า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back