โปรแรง มั่นใจทุกระยะทาง ที่ FIT Auto

ต่อที่ 1 : รับส่วนลดเพิ่มทันที 5% เมื่อซื้อสินค้า/บริการที่ FIT Auto 3,000 บาท ขึ้นไป
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,600 บาท (ชำระเต็มจำนวน)

ยอดใช้จ่าย /เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
3,500 บาท ขึ้นไป 100 บาท
15,000 บาท ขึ้นไป 650 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป 2,200 บาท

หมายเหตุ : จำกัด 1 ท่าน /1 สิทธิ์ /เดือน (รวมสูงสุด 3 สิทธิ์ / ตลอดรายการ), จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,600 บาท/ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ (ข้อความละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ TMBFA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

พร้อมแบ่งจ่าย So GooOD 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • สิทธิพิเศษเมื่อใช้บริการที่ FIT Auto ผ่านบัตรเครดิต TMB ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
  • ส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อซื้อสินค้า/บริการที่ FIT Auto 3,000 บาท ขึ้นไป และรูดชำระรูดเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต TMB
  • จำกัดการรับเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายที่รูดเต็มจำนวน จำกัด 1 สิทธิ์ /บัตร/เดือน (รวมสูงสุด 3 สิทธิ์/ตลอดรายการ) จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,600 บาท/ ตลอดรายการ
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะทำรายการเงินคืนโดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณ
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียนทาง SMS และได้รับ SMS ตอบกลับการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดแบ่งชำระที่ถูกนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว ไม่รวมยอดจาการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ ยอดที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการ ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าที่ FIT Auto ที่ท่านใช้บริการโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back