รับบัตรกำนัล Starbucks รวมสูงสุด 5,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks
3,000-5,999 บาท 100 บาท
6,000-9,999 บาท 200 บาท
10,000-29,999 บาท 400 บาท
30,000-49,999 บาท 1,400 บาท
50,000+ บาท 2,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 5,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่ :
จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • สามารถรับบัตรกำนัล Starbucks ได้ที่จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL โดยจำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 5,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ณ จุดแลกรับบัตรกำนัลของศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. – 7 ก.ค. 62
  • จำกัดสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า FUTURE PARK และ ZPELL
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
Remark


 

This promotion has expired.

 

Back