รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% รวมสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ H&M ทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
3,000 บาท ขึ้นไป 150 บาท
10,000 บาท ขึ้นไป 1,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท 3,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท /บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ (ข้อความละ 3 บาท)
พิมพ์ TMBHM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน:
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBHM123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ H&M ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62
  • ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back