ช้อปคุ้มกว่า ที่ JD Central

ซื้อ OnePlus 7T Pro Mclaren Edition (Limited)
พร้อมรับพร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท ตามเงื่อนไข ที่ www.jd.co.th หรือ JD Central Mobile Application

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,000 – 4,999 บาท 150 บาท
5,000 – 9,999 บาท 400 บาท
10,000 บาทขึ้นไป 900 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 900 บาท /บัตร/ เดือน


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBOL ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB ส่งมาที่ 4806026
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 – 4,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท หรือมียอดใช้จ่าย 5,000 – 9,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท หรือมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท โดยคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Central Online JD Central เท่านั้น
  • จำกัดเครดิตเงินคืน 900 บาท/ บัตร/ เดือน
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

For more information in English language please contact TMB Contact Center 1558

This promotion has expired.

 

Back