เจมาร์ท ฉลองครบรอบ 30 ปี รับความคุ้ม 3 ต่อ

คุ้มที่ 1 รับส่วนลดเพิ่ม 2% (สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ)

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 9,000 บาท / ตลอดรายการ

คุ้มที่ 3 พิเศษบัตรเครดิต TMB So Fast รับเพิ่ม 3,000 คะแนน

เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 100 ท่านแรก)

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
เมื่อผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืน
เมื่อชำระเต็มจำนวน
8,000 บาทขึ้นไป 250 บาท 200 บาท
15,000 บาทขึ้นไป 600 บาท 500 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 1,250 บาท 1,150 บาท
70,000 บาทขึ้นไป 4,200 บาท 3,500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ (3 บาท/ข้อความ ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ)
พิมพ์ TMBJM ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ Jaymart ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และในงานอีเวนท์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. – 4 ก.ค. 62
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
 • กรุณาตรวจสอบรุ่นที่รับส่วนลดเพิ่ม 2% สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ ตรวจสอบกับร้าน Jaymart โดยตรง
 • เมื่อทำรายการแบ่งจ่าย TMB Play Plan 0% ทั้งร้านนาน 3 เดือน และ 6 เดือน เพียงมียอดช้อปรวม 1,500 บาทขึ้นไป และนาน 10 เดือน เพียงมียอดช้อปรวม 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 9,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ โดยแบ่งรอบประมวลผลยอดซื้อดังนี้ รอบที่ 1 วันที่ 9-30 เม.ย. รอบที่ 2 วันที่ 1-31 พ.ค. รอบที่ 3 วันที่ 1 มิ.ย.-4 ก.ค. 62
 • บัตรเครดิต TMB So Fast รับเพิ่ม 3,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่าย30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จำกัด1สิทธิ์ /หมายเลขบัตร ตลอดรายการ จำกัด 100 ท่านแรก
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูง สำหรับรายการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย TMB Pay Plan แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD ได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนและคะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชี ถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่เครดิตเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่นำมาคำนวณนจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปรอบบัญชี (Posted Date) ซึ่งคิดจากยอดจริงหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back