อยากปังต้องช้อป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ Sephora ทุกสาขา หรือผ่านทางออนไลน์ที่ www.sephora.co.th

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,000 – 4,999 บาท 110 บาท
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 500 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท / บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 4,500 บาท / บัตร ตลอดรายการ)


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์
พิมพ์ TMBSR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026


ตัวอย่างการลงทะเบียน:
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBSR123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ Sephora ทุกสาขา หรือมียอดใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ที่ www.sephora.co.th หรือ แอปพลิเคชั่น SEPHORA Beauty Shopping โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท / บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 4,500 บาท / บัตร ตลอดรายการ) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62
  • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS (ข้อความละ 3 บาท) เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

สิทธิพิเศษ So Goood
ช้อปแล้วอย่าลืมแบ่งจ่ายกับ ทีเอ็มบี โซกู๊ด แบ่งจ่ายได้ทุกอย่าง ทั้งห้าง 0% 3 เดือน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/ เซลล์สลิป)

This promotion has expired.

 

Back