ยิ่งช้อปยิ่งคุ้มที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,000 - 7,999 บาท 50 บาท
8,000 บาทขึ้นไป 300 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 900 / บัตร ตลอดรายการ)

ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าร่วมรายการรวมกัน


เพียงลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์:
พิมพ์ TMBSU ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4806026

ตัวอย่างการลงทะเบียน:
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBSU123456789000 ส่งมาที่ 4806026

พร้อมแบ่งจ่าย So GooOD 0% 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ บัตร / เดือน (รวมสูงสุด 900 / บัตร ตลอดรายการ) ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าร่วมรายการรวมกัน
 • โดยจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปตลอดรายการมาคำนวณเพื่อรับเงิน ไม่รวมยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ (ข้อความละ 3 บาท) ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

 • Big C Supercenter, Big C Extra, Big C Jumbo, Big C Market และMini Big C ทุกสาขา
 • Tesco Lotus ทุกสาขา
 • Tops Market, Tops Super Store, Tops Daily และ Central Food Hall ทุกสาขา
 • Gourmet Market & Home Fresh Mart ทุกสาขา
 • Villa Market ทุกสาขา
 • Aeon Max Valu ทุกสาขา
 • ตั้ง ฮั่ว เส็ง ทุกสาขา
This promotion has expired.

 

Back