รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ท้างสรรพสินค้า Siam Takashimaya เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล Starbucks
4,000-9,999 บาท 100 บาท
10,000-29,999 บาท 300 บาท
30,000-49,999 บาท 1,000 บาท
50,000-99,999 บาท 1,800 บาท
100,000+ บาท 4,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์: ได้ที่จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า Icon Siam


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมบัตรองค์กรทุกประเภท
  • สามารถรับบัตรกำนัล Starbucks ได้ที่จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า Icon Siam
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ห้างสรรพสินค้า SIAM Takashimaya โดยจำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 4,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ ณ จุดแลกรับบัตรกำนัลของศูนย์การค้า Icon Siam ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 18 ส.ค. 62
  • จำกัดสิทธิเฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า Icon Siam
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back