เที่ยวฟิน บินคุ้ม รับสูงสุด 2 ต่อ ที่ Traveloka

ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 2,800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ Traveloka

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเงินคืน / สิทธิ์
5,000 – 9,999 บาท 250 บาท

10,000 บาทขึ้นไป

700 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเงินคืน 700 บาท/ บัตร / เดือน หรือ จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / เดือน


ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
พิมพ์ TMBTL ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ของบัตรเครดิต TMB
ส่งมาที่ 4806026 (ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ ข้อความละ 3 บาท)

Agency รับส่วนลดเพิ่ม!
Traveloka 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62

ส่วนลด 15% สำหรับการจองโรงแรมครั้งแรก กรอกโค้ด FIRSTTMBSTAY
สูงสุด 400 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ครั้ง
ส่วนลด 10% สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินครั้งแรก กรอกโค้ด FIRSTTMBFLY
สูงสุด 300 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง
สำหรับการจองผ่าน Traveloka Application เท่านั้น


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • จำกัดเงินคืน 700 บาท/ บัตร /เดือน /Agency หรือสูงสุด 2,800 บาท/ บัตร ตลอดรายการ หรือจำกัด 1 สิทธิ์ /บัตร /เดือน /Agency รวมสูงสุด 4 สิทธิ์ /บัตร /Agency ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ หรือ Application Traveloka เท่านั้น (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 62
  • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต TMB โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ และ ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558


เงื่อนไข Traveloka

  • เฉพาะลูกค้าใหม่ Traveloka Application เท่านั้น ส่วนลด 15% สำหรับการจองโรงแรมครั้งแรก กรอกโค้ด FIRSTTMBSTAY (สูงสุด 400 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ครั้ง ส่วนลด 10% สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินครั้งแรก กรอกโค้ด FIRSTTMBFLY (สูงสุด 300 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง สำหรับการจองผ่าน Traveloka Application วันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62 เท่านั้น
This promotion has expired.

 

Back