รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Crocs, Fila, New Balance, Skechers และ Speedo ทุกสาขา

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,500 บาท ขึ้นไป 100 บาท
5,000 บาท ขึ้นไป 300 บาท
10,000 บาท ขึ้นไป 900 บาท
มากกว่า 30,000 บาท 1,800 บาท

หมายเหตุ : จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท /บัตร ตลอดรายการ


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ :
พิมพ์ TMBCR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(ข้อความละ 3 บาท)


ตัวอย่างการลงทะเบียน :
บัตรเครดิตของคุณคือ 9999 1234 5678 9000 ให้พิมพ์ TMBCR123456789000 ส่งมาที่ 4806026


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดา ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตประเภทองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMB ที่ร้าน Crocs, Sketchers, Speedo, FILA and New Balance ทุกสาขา โดยจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 62
  • ไม่รวม ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
This promotion has expired.

 

Back