ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ xCash

ขยายเวลาให้คุณ ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ xCash รับแต้มเงินเพิ่ม 50%
สามารถใช้แลกแทนเงินสด ได้มากกว่าถึง 300 ร้านค้า

เพียงแลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus ทุก 1,200 คะแนน
รับ 150 แต้มเงิน xCash (1 xCash เท่ากับ 1 บาท)
ง่ายๆ เพียงโหลดแอป xCash พร้อมลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษเฉพาะ บัตรประเภท ที่มีคะแนนสะสม เท่านั้น ได้แก่ บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์ และบัตรเครดิต ทีเอ็มบีรอยัล ท็อป บราส โดยแจ้งความจำนงแลกรับของรางวัลผ่าน TMB Contact Center โทร. 1558 ตลอด 24 ชม.
 • การโอนคะแนนสะสม TMB Rewards Plus (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 10 บาท จะได้รับ TMB Rewards Plus 1 คะแนน) สามารถโอนได้ทุกๆ 1,200 คะแนน แลกเป็น 150 แต้มเงิน xCash เฉพาะระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 เท่านั้น (จากปกติ ทุกๆ 1,200 คะแนน แลกเป็น 100 แต้มเงิน xCash)
 • ไม่จำกัดจำนวนการแลกคะแนน
 • เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรเครดิตทีเอ็มบีต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนไว้กับ xCash
 • วิธีการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น ศึกษาเพิ่มเติม ที่ www.tmbbank.com/rewards
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกจะได้รับแต้มเงิน xCash ภายใน 3 วันทำการ
 • สมาชิกบัตรที่โอนคะแนนสะสม TMB Rewards Plus เป็นแต้มเงิน xCash จะต้องเป็นสมาชิกของ xCash ด้วย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นแต้มเงิน xCash
 • เงื่อนไขแต้มเงิน xCash เป็นไปตามที่บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำหนด และธนาคารมิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่องหรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ได้ทาง 063-905-5888
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
This promotion has expired.

 

Back