รับดอกเบี้ยพิเศษ สูงถึง 1.85%

ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาส รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่ม สูงถึง 1.85%
เพียงฝากเงินเพิ่มกับ บัญชี ฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน
ภายในวันที่ 13 – 30 ก.ย. 62 นี้เท่านั้น


เงื่อนไข ดอกเบี้ยพิเศษ กับ บัญชี ฝากประจำทั่วไป 6,12 เดือน

รายละเอียดดอกเบี้ยพิเศษ
บัญชีฝากประจำทั่วไป
ฝากประจำทั่วไป 6 เดือน ฝากประจำทั่วไป 12 เดือน
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ต่อรายการฝาก 500,000 500,000
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ฝากตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1% รับเพิ่มเป็น 1.50% ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1.20% รับเพิ่มเป็น 1.70%
ฝากตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1% รับเพิ่มเป็น 1.75% ดอกเบี้ยปัจจุบัน 1.20% รับเพิ่มเป็น 1.85%
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝากดอกเบี้ยพิเศษ 13 กันยายน - 30 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลา
เงื่อนไข รายการเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ ดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบัน
ที่ฝากเงินเพิ่ม จากจำนวนเงินที่มีอยู่เดิมกับทางธนาคาร
เทียบจำนวนเงินฝากทุกบัญชีกับธนาคาร ทีเอ็มบี ณ วันที่ 12 กันยายน 2562
This promotion has expired.

 

Back