สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และ ทรูมูฟ เอช TRAVEL SIM

รับเงินคืนเงิน 500 บาท
เมื่อเปิดบัญชีเพื่อใช้ TMB ALL FREE พร้อมบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 62  ที่สาขา TMB ทั่วประเทศ


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และ ทรูมูฟ เอช TRAVEL SIM ที่เปิดบัญชี TMB ALL FREE พร้อมบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 62  ที่สาขา TMB ทั่วประเทศ ธนาคารฯ จะทำรายการคืนเงิน 500 บาท เข้าบัญชี TMB ALL FREE ของลูกค้า ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดบัญชี TMB ALL FREE และเปิดใช้งานบริการตามเงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ลูกค้าต้องทำการ ลงทะเบียน กับ ทรูมูฟ เอช ให้สำเร็จ และ มีการเปิดบัญชีภายในเดือนเดียวกัน หากพบปัญหาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ติดต่อ True Call Center โทร.1242
 • ลูกค้าจะต้องมีเลขบัตรประชาชนตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
 • ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชี TMB ALL FREE อยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการและจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืน
 • ลูกค้าจะต้องคงสถานะบัญชีให้เป็นบัญชีปกติ และไม่ยกเลิกการใช้งาน จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการคืนเงินเข้าบัญชี หากมีการปิดบัญชี หรือยกเลิกการใช้บริการใดก่อน ถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินคืนดังกล่าว
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์คืนเงินสูงสุด 500 บาท/ลูกค้า 1 ราย เท่านั้น ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และ ทรูมูฟ เอช TRAVEL SIM เท่านั้น สำหรับลูกค้าข้าราชการทหาร, ลูกค้าธนบดีธนกิจ (TMB Wealth & Superior) หรือลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัญชี TMB ALL FREE จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นสำหรับเปิดบัญชีที่สาขา TMB และมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท เท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของแคมเปญนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
This promotion has expired.

 

Back