ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ


ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท
ทีเอ็มบีคุ้มครอง 99/8 พลัส

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยรายปี 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท

ประกันเพื่อออม

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 25,000 บาท
ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
100,000 – 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท
480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท

ประกันบำนาญ

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท
ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/60
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ให้คุณได้มากกว่า!

เพียงลูกค้าสมัครและชำระเบี้ย ประกันชนิดใดก็ได้ตามที่กำหนดแบบรายปี 50,000 บาทขึ้นไป (ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5, ทีเอ็มบีคุ้มครอง 99/8 พลัส, ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 และ ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9) ร่วมกับประกันบำนาญ ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 หรือ 85/60 แบบรายปี ภายในวันเดียวกัน รับเพิ่มเลย Voucher เทสโก้ โลตัส 5,000 บาท

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยรายปี 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท

ประกันเพื่อการลงทุน

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามที่กำหนด ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
  • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No fixed  หรือบัญชีอื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สำหรับโปรโมชั่น “ได้มากกว่า” ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เป็นบุคคลเดียวกัน สมัครและจ่ายค่าเบี้ยประกันแบบรายปีของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 หรือ ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 หรือ ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 หรือ ทีเอ็มบีคุ้มครอง 99/8 พลัส ในมูลค่าเบี้ยประกันรายปี 50,000 บาท และซื้อประกันบำนาญ 85/5 หรือ 85/60 แบบรายปี มูลค่าใดก็ได้ จึงจะได้รับของสมนาคุณ
  • ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณ ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ จากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครอง) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็นส่วนหนึ่ง (40%) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ทั้งนี้ มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Period: 1 Apr - 30 Jun 19

 

Back