ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน หรือวางแผนเกษียณ

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

 

ประกันคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบีคุ้มครอง 99/8 พลัส

เมื่อจ่ายค่าเบี้ยรายปี 15,000 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท

ประกันเพื่อออม

ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 25,000 บาท

ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 25,000 บาท

ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
100,000 – 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท
480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท

ประกันบำนาญ

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/60
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท

ให้คุณได้มากกว่า!

เพียงสมัครประกันชีวิตดังต่อไปนี้ โดยชำระเบี้ยประกันภัยรายปีมูลค่า 50,000 บาทขึ้นไป
 • ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9 | ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 | ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก | ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 | ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ร่วมกับ
 • ประกันบำนาญ ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต 85/5 หรือ 85/60 โดยชำระเบี้ยฯ แบบรายปี
รับเพิ่มเลย บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท โดยต้องสมัครและชำระเบี้ยภายในวันเดียวกัน

ประกันสุขภาพ

ทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป E-Coupon สตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท
ซื้อ 2 กรมธรรม์ มูลค่ารวม ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเป้สำหรับครอบครัว มูลค่า 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทีเอ็มบี เฮลธ์ แคร์ พลัส ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 โดยกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ E-Coupon สตาร์บัคส์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ หรือของสมนาคุณกระเป๋าเป้สำหรับครอบครัว 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัวเท่านั้น
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอและค่าเบี้ยประกันภัยทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในใบคำขอ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ และของสมนาคุณ E-Coupon สตาร์บัคส์ จะจัดส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น ภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบคำขอและค่าเบี้ยประกันภัย
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเป็นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

 

ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์

พิเศษต่อที่ 1 รับเงินคืนเข้าบัญชี

ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
15,000 – 29,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท

พิเศษต่อที่ 2 รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 300 บาท (บัตรไม่มีวันหมดอายุ)

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์)

ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 – 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 – 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

 • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No Fixed หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับโปรโมชั่น “ได้มากกว่า” ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลเดียวกัน สมัครและจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ภายในวันเดียวกันเท่านั้น โดยต้องซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 หรือทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 หรือทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก หรือประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ 99/5 หรือทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ในมูลค่าเบี้ยประกันภัยรายปีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และซื้อประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มชีวิต (บำนาญลดหย่อนได้) 85/5 หรือ 85/60 แบบรายปี มูลค่าใดก็ได้ จึงจะได้รับของสมนาคุณ
 • สำหรับประกันชิวตควบการลงทุน ทีเอ็มบี เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิตลิงค์) ธนาคารกำหนดมูลค่าของสมนาคุณจากค่าดำเนินการประกันภัยปีแรก (ซึ่งเป็นส่วนความคุ้มครองชีวิต) โดยค่าดำเนินการประกันภัยปีแรกเป็นส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 40) ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

Period: Jul 1 - Sep 30 2019

 

Back