ซัมเมอร์นี้! เลือกช้อปประกันให้ถูกใจได้ที่ TMB

มาที่เดียวได้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน วางแผนเกษียณ หรือลดหย่อนภาษี


ซัมเมอร์นี้! เลือกช้อประกันให้ถูกใจได้ที่ TMB

รายละเอียดเพิ่มเติม :

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ Life Protection 99/9, TMB Smart Life 15/8, TMB Smart Life 10/7, TMB Kids Saving Plan (15/8), TMB Better Life 99/8 Plus, TMB For Life (85/60, 85/5), WL 99/5, TMB Wealthy Link, TMB Health Care, TMB Secure Life, TMB Motor Insurance, TMB Home Safe 100% Sure (ยกเว้น TMB No Check Up 15/7 และ TMB Accident Care) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์ ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันได้ ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก TMB Superior Banking / TMB Wealth Banking 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน
  • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทางตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ สำหรับบัตรกำนัลจะจัดส่งไปยังสาขาของธนาคารที่ลูกค้าสมัครหรือผ่านเจ้าหน้าที่ Wealth Banking (RM) ภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ กรณีของสมนาคุณตีคืน และลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของกับธนาคาร ภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
  • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเป็นของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Remark


 

This promotion has expired.

 

Back