โอนเงินต่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ

เพียง 20 บาท ต่อวงเงินโอนสูงสุด 100,000 บาท* เลือกได้ถึง 25 ธนาคารปลายทาง

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (แบบ 1 วันทำการ) 

  • เมื่อทำรายการก่อนเวลา 9.30 น. จะได้รับเงินภายใน 17.00 น. ในวันทำการเดียวกัน
  • เมื่อทำรายการหลัง 9.30 น. หรือทำรายการในวันหยุดทำการ จะได้รับเงินภายใน 17.00 วันทำการถัดไป

ช่องทางการทำรายการ TMB Internet Banking / TMB Touch Mobile App

  • เมื่อทำการโอนเงินจำนวนมูลค่าตั้งแต่ 1 - 100,000 บาท ต่อครั้ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)** ผ่านระบบ TMB Internet Banking / TMB Touch Mobile App คิดค่าธรรมเนียมของการทำรายการโอนเพียง 20 บาท

รายชื่อธนาคารที่สามารถทำรายการโอนได้จำนวนรวม 25 ธนาคาร

ลำดับที่ รายชื่อธนาคาร ลำดับที่ รายชื่อธนาคาร
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BBL (Bank Code 002)
14 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
HSBC (Bank Code 031)
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KBANK (Bank Code 004)
15 ธนาคารดอยซ์แบงก์
DEUTSHE (Bank Code 032)
3 ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ABN-AMRO (Bank Code 005)
16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BAAC (Bank Code 034)
4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTB (Bank Code 006)
17 ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
MHCB (Bank Code 039) 
5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SCB (Bank Code 014)
18 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
BNPP (Bank Code 045)
6 ธนาคารซิตี้แบงก์
CITI (Bank Code 017)   
19 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
TBANK (Bank Code 065)
7 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
SMBC (Bank Code 018)
20 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISBT (Bank Code 066)
8 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
CIMBT (Bank Code 022)
21 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
TISCO (Bank Code 067)
9 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
UOBT (Bank Code 024)
22 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KKB (Bank Code 069)
10 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
BAY (Bank Code 025)
23 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ICBC (Bank Code 070)
11 ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
MEGA ICBC (Bank Code 026)
24 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
TBRC (Bank Code 071)
12 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
BA  (Bank Code 027)
25 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)
LH BANK (Bank Code 073)
13 ธนาคารออมสิน
GSB (Bank Code 030)
   

ตารางเปรียบเทียบการโอนเงินต่างธนาคารทาง TMB Internet Banking / TMB Touch Mobile App

  ตารางเปรียบเทียบการโอนเงินต่างธนาคารทาง TMB Internet Banking / TMB Touch Mobile App
แบบทันที(i-ORFT) แบบ 1 วันทำการ (1-Day)
ลักษณะบริการ บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
ผู้รับได้รับเงินเข้าบัญชีได้ทันที
บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผู้รับได้รับเงินภายใน 1 วันทำการ
- รายการก่อน 9.30 น. รับเงินภายใน 17.00 ของวันทำการ เดียวกัน
- รายการหลัง 9.30 น. หรือทำรายการในวันหยุดทำการ จะได้รับเงินภายใน 17.00 วันทำการถัดไป
เวลาให้บริการ 24 ชม. 24 ชม.
จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง 50,000 บาท 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ยอดเงินโอน ค่าธรรมเนียม
0 - 20,000 25
> 20,000 - 50,000 35
ยอดเงินโอน ค่าธรรมเนียม
0 - 100,000 20
ธนาคารผู้รับโอนเงิน 13 ธนาคาร
(BAY, BBL, KTB, KBANK, TBANK, UOBT, SCB, CIMBT, LH Bank, GSB, KKB,TISCO, BAAC)
25 ธนาคาร
SMS แจ้งผลปลายทาง มีให้ระบุในขั้นตอนการทำรายการโอนเงิน มีให้ระบุในขั้นตอนการทำรายการโอนเงิน
Remark
  • *, ** จำนวนเงินโอนสูงสุดต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ท่านเปิดไว้เพื่อการทำธุรกรรมผ่าน TMB Internet Banking / TMB Touch Mobile App

 

Back